الخدمات والأجهزة

 

خدمات المعمل

الاجهزة الموجودة بالمعمل

No

Name

Manufacture

Model

Serial No.

Code

1

Refrigerator

Sharp

SJ - C53R

V090700536

PPBL 001

2

Freezer

Kelvinator

MUFF 21

WB12940406

PPBL 002

3

Electrical oven

WTC - Binder

ED - 115

10 - 08597

PPBL 003

4

Water bath

Memmert

W350

910196

PPBL 004

5

Water bath with shaker

Medingen

SWB20

8370115

PPBL 005

6

Incubator

Delab

-

99830

PPBL 006

7

Autoclave

ALP

MC-23

803686

PPBL 007

8

Microwave

Sharp

R-959(SL)M

090535038

PPBL 008

9

Thermal cycler

Bio - Rad

C - 1000

CC008413

PPBL 009

10

Real time PCR

Agilent Technologies

Stratagene MX300P

-

PPBL 010

11

HPLC unit

Agilent Technologies

-

DEAAC 08324

PPBL 011

12

UV sterilization Cabinet       

SCIE - PLAS

GLE - UVSC

30020787

PPBL 012

13

UV sterilization Cabinet

SCIE - PLAS

GLE - UVSC

30021767

PPBL 013

14

Gel documentation camera

Syngene

G : box

DR4V2/2331

PPBL 014

15

ELISA Washer

Bio - Rad

Immuno wash 1575

EC1H002303

PPBL 015

16

ELISA reader

Awareness Technologies

StatFax4200

-

PPBL 016

17

Water purification System

Millipore

Direct-Q 3   Cartridge

F1PA39862B

PPBL 017

18

Centrifuge

Sigma

1-15 PK

-

PPBL 018

19

Ice maker

-

Bar Line

LE2871009X

PPBL 019

20

Vortex

Benchmark

-

-

PPBL 020

21

Balance

-

VIBRA

0833300/6

PPBL 021

22

Balance

-

AL 400 D

09993

PPBL 022

23

Microscope

Leica

DM1000

266951-062005

PPBL 023

24

Vacuum pump

Millipore

WP6222050A

061100002661

PPBL 024

25

pH meter

Jenway

3020

2553

PPBL 025

26

Spectrophotometer

Jenway

6105

1714

PPBL 026

27

Hot plate

Thermolyne

SP-18420

425

PPBL 027

28

 power supply case

Bio - Rad

Power Pac

-

PPBL 028

29

liquid nitrogen container

Cyrogenics

IC 35 RX

34527

PPBL 029

30

liquid nitrogen container

Cyrogenics

IC 6 R

37040

PPBL 030

31

Mini Centrifuge

Cleaver

-

QKS09111014

PPBL 031

32

Safety Cabinet

Kojair

Biowizard standard std-130

24752

PPBL 032

33

PCR gel electrophoreses Tray

Bio - Rad

Sub-cell GT

-

PPBL 033

34

PCR gel electrophoreses Tray

Cleaver

-

-

PPBL 034

35

R.T. Centrifuge

Spectra

Micro

93/3161

PPBL 035

36

Balance

Setra

BL-410S

CB6037

PPBL 036

37

Thermo-Hygrometer Unit

Somogyi Elektronic

HCW 12

-

PPBL 037

38

Protein gel electrophoreses Tray

SCIE - PLAS

TV100Y

30021004

PPBL 038

39

EC meter

Hanna

HI99300

8374686

PPBL 039

40

Automatic pipette

Axygen

Axypet

858010483

PPBL 040

41

Automatic pipette

Axygen

Axypet

858070117

PPBL 041

42

Automatic pipette

Axygen

Axypet

858020574

PPBL 042

43

Automatic pipette

Axygen

Axypet

858080158

PPBL 043

44

Automatic pipette

Axygen

Axypet

958061013

PPBL 044

45

Automatic pipette

Capp

ecopipette

EI8611

PPBL 045

46

Automatic pipette

Capp

ecopipette

FF10641

PPBL 046

47

Automatic pipette

Capp

ecopipette

FI3403

PPBL 047

48

Automatic pipette

Capp

ecopipette

EI8618

PPBL 048

49

Automatic pipette

Capp

ecopipette

EI8505

PPBL 049

50

Automatic pipette

Capp

-

FE1629

PPBL 050

51

Automatic pipette

WHEATON

-

017297

PPBL 051

52

Automatic pipette

Gilson

pipetman

X57568B

PPBL 052

53

Freezer (- 80)

Thermo Scientific

8920

827460-81

PPBL 053

54

R.T. Centrifuge

Sigma

1-14

144826

PPBL 054

55

Vortex

Thermo Scientific

Maxi Mix II

C186110/036274

PPBL 055

56

Automatic pipette

Gilson

pipetman

W58743N

PPBL 056

57

Automatic pipette

-

sealpette

89041161

PPBL 057

58

Electrical Pipette

Heathrow Scientific

Rota Filler 5000

HSB 00756

PPBL 058

59

Automatic pipette

Dragon lab

Dragon lab

CQ05733

PPBL 059